روستاي البونيس، نه آب نه برق نه مدرسه دارد

أهالي روستاي البونيس يكى ايز روستاهاى الاحواز از داشتن إمكانات أوليه زندگي همچون آب ، برق وحتى مدرسه محروم هستند.

وبنا بر گفته های یکی از ساکنان این روستا می گفت که آب لوله كشي نداريم واكنون آب مصرفي مورد نياز را زنان روستا با طي كردن ٢ كيلومتر فاصله رودخانه تا منزل به وسيله قابلمه روي سر خود حمل مي كنند تا ليوان آبي براي آشاميدن يا آبي براي شستن داشته باشند. آب شرب را به صورت روزانه از دوره گردها كه آب مي فروشند مي خريم وكساني كه بضاعت مالي خوبي ندارند به همان آب رودخانه كه شور وآلوده است اكتفا مي كنند. ودر طول روز با وجود گرماي شديد وهواي شرجي برق ندارند و بچه وجوان هاي آن روستا از حق تدريس وتعليم محروم هستند.

 

اينها قسمتي از جنايتهای ضد بشري نظام أشغال گر فارس نسبت به ملت عرب الاحواز اشغالي است که با وجود ثروتها ومنابعی که الاحواز دارد می بایست مردمان این سرزمین بهترین زندگی را داشته باشند ولی با اشغال الاحواز در سال ۱۹۲۵ مرىم ان از ساده ترین حق انسانی خود محروم شدند.

About SAM.susa

SAM.susa
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s