بیانیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز در محکومیت جنایات دولت اشغالگر ایران در کوردستان

ملت مبارز وقهرمان کورد

اینک ودرکشاکش مستدام خلقهای تحت ستم غیر فارس در جغرافیای موسوم به ایران جهت دست یابی به ازادی وخروج از حاکمیت اشغالگران ایرانی ودر بحبوحه تجلی اراده ملی ومردمی ملت مبارز کرد جهت باز پس گیری حقوق انسانی وحاکمیت ملی خویش، بار دیگر حاکمیت شووینیستی فارس در جنایتی دیگر دست به خون پاک جوانان غیور کورد یازید وسرزمین کوردستان را خونین رنگ نمود ودهها تن از مردم بیگناه کورد را به رگبار گلوله بست تا بار دیگر سبعیت وددمنشی خویش را نسبت به مردمی ثابت کند که برای دفاع از شرف وحیثیت وناموس خویش به خیابانها امده بودند تا خواستار مجازات عاملان مجرم حادثه مهاباد باشند که خود ازعوامل سرسپرده نظام بودند.

ملل ازادیخواه غیر فارس

بی شک در این برهه زمانی خاص که حکومت خودکامه وراسیست موسوم به ایران وتمامی سعی وتلاش خویش را بر محور تفرقه افکنی ونفاق بنیان نهاده است بر ما ملتهای مبارز غیر فارس است که با توکل بر قدرت لایزال الهی ودر چهار چوب پیوندهای مشترک فکری سیاسی واعتقادی خویش شالوده بنائی محکم واستوار را بنیاد نمائیم وعزم خویش را برای خاتمه بخشیدن به حاکمیت ننگین شووینیست فارس در جغرافیای موسوم به ایران جزمتر نمائیم وسلاح تفرقه افکنی وفتنه انگیزی را با وحدت فکری وعملی خویش در عمل سلب نمائیم، بدیهی است که در چنین صورتی انان هیچگاه یارای مقابله با اراده تمامی خلقهای تحت ستم ایران که بیش از 75 درصد جمعیت ایران را شامل میشوند را نخواهند داشت وناگزیر به خروج از سرزمینهای تحت اشغال الاحواز،کردستان، ازربایجان، ترکمنستان و بلوچستان وسپردن حاکمیت به ملل تحت ستم خواهند بود.

 

همرزمان گرامی

برادران وهمسنگران شما در جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز وکلیه مبارزان ملت عرب الاحواز ضمن محکومیت جنایات انجام گرفته توسط رژیم در چند روز گذشته در شهر مهاباد ، اعلام پشتیبانی از مبارزات ملت کورد بر میثاق والای شهیدان خویش که همانا ادامه مبارزه تا احقاق کلیه حقوق ازدست رفته خویش میباشد، ثابت و استوار مانده اند و بر این اساس تا اخرین نفس وتا بيرون راندن نیروهای متجاوز ایرانی از سرزمین الاحواز به مقاومت در برابر اشغالگران ادامه خواهند داد.

 

پاینده باد مبارزات ملل سرزمینهای تحت اشغال ایران

سرنگون باد حاکمیت شووینیست فارس

 

جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز

About SAM.susa

SAM.susa
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s