‘استفاده کنندگان مجدد از ماهواره در ایران دادگاهی می شوند’

 

 
 

سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، تهدید کرده است که کسانی که پس از جمع آوری تجهیزات ماهواره ای توسط ماموران، بار دیگر از این تجهیزات استفاده کنند “به دادگاه معرفی می شوند.”

وی گفته است که نیروی نتظامی در این موارد “با اخذ مجوز قانونی، حکم ورود به منازل این افراد را دریافت و علاوه بر جمع آوری این تجهیزات، افراد خاطی را به عنوان تکرار جرم به مراجع قضایی معرفی می کند.”

در جمهوری اسلامی، استفاده شهروندان از ماهواره قانونی نیست و اعزام ماموران انتظامی برای جمع آوری تجهیزات ماهواره ای از خانه های مردم امری رایج بوده که هر چند گاه یکبار شدت گرفته است.

About SAM.susa

SAM.susa
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s