گزارش تفصیلی نقض حقوق بشر

در طی ماه گذشته و پس از انتقادات جشن خانه سینما پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین لغو شد و هم چنین وزارت ارشاد اسلامی چهارمین کتاب داستان پیمان هوشمند زاده با نام شاخ را لغو مجوز کرد.

 

لغو مجوز فیلم:

  • پس از انتقاد در جشن خانه سینما، پروانه ساخت فیلم فرهادی لغو شد: سخنان اصغر فرهادی فیلمساز منتقد، در چهاردهمین جشن خانه سینمای ایران که از سوی روزنامه کیهان با انتقاد شدید مواجه گردید، موجب شد تا مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی سینما در وزارت ارشاد اسلامی، بصورت مستقیم دستور لغو پروانه ساخت فیلم جدید او (جدائی نادر و سیمین) را صادر کند؛ در حالیکه تاکنون بیست در صد از آن نیز فیلمبرداری شده است.
  • ارشاد مجوز “شاخ” را پس گرفت: مجوز انتشار “شاخ”، چهارمین کتاب داستان پیمان هوشمند زاده پس از دوبار انتشار و توزیع در بازار کتاب، از ناشر این اثر پس و جلوی انتشار آن گرفته شد. پیش از این نیز دو نمایشگاه عکس این هنرمند گرفتار سانسور وزارت ارشاد شده بود.

About SAM.susa

SAM.susa
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s