هرانا؛ سه سال حبس قطعی برای منصور فرجی

 

خبرگزاری هرانا – منصور فرجی قائم مقام حزب دموکرات ایران از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 3 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال و چهار میلیون ریال جزایی نقدی و 30 ضربه شلاق محکوم شد.

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران “هرانا” منصور فرجی که در دادگاه بدوی به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال تعلیقی محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر این حکم به 3 سال تعلیقی کاهش یافت. دادگاه تجدید نظر استان تهران وی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تعلیقی در مدت 5 سال و تبلیغ علیه نظام با انتشار بیانیه و عضویت در حزب دموکرات ایران به یک سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال و ده میلیون ريال جزای نقدی و خروج غیر قانونی و غیرمجاز از کشور، استفاده از سند مجعول و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود.

وی در 18 شهریور سال 86 به همراه تعدادی از دوستان خود که به بازداشت شدگان 18 شهریور شهرت یافتند، بازداشت شد و پس از تحمل 80 روز حبس در بازداشتگاه 209 زندان اوین در تاریخ 6 آذرهمان سال با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد.

About SAM.susa

SAM.susa
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s