Monthly Archives: May 2008

تجاوز به كودكان؛ قربانيان بى صدا و بى تصوير

عمده قربانيان كم سن و سال تجاوز و تن فروشى بدون آنكه بخواهند يا بدانند قربانى مى شوند. ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ كريستول، دختر آمريكايى، دوربين را روشن مى كند، در برابر آن مى نشيند و داستان فاجعه بار زندگيش را اين گونه … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

جرایم مشهود در ماده ۲۲ آیین دادرسی کیفری

۱۳۸۷/۰۲/۲۴ ۱ – جرمی که در مرئی و منظر ضابطين دادگستری واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده درمحل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. ۲ – درصورتی که دو نفر … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

روز معلم؛ اعتصاب و احضار معلمان ادامه دارد

۱۳۸۷/۰۲/۱۳ ۱۲ ارديبهشت، روز معلم در ايران، در شرايطی فرا رسيده که طی روزهای اخير، گزارش هايی در مورد اعتصاب در برخی از مناطق ايران و نيز احضار فعالان حقوق معلمان به دستگاه های امنيتی انتشار يافته است. در عين … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment