راه های اصلاح قوانین تعبیض آمیز علیه زنان از دید جمیله کدیور نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و دبیرکل انجمن روزنامه نگاران زن ایران

میدان هفت تیر تهران در هفته ای که گذشت، صحنه درگیری میان نیروهای انتظامی با صدها تن از فعالان زن در ایران بود. این تعداد از زنان به قانون هایی که به اعتقادشان حقوق مسلم و انسانی آنها را زیر پا می گذارد، اعتراض داشتند. در برنامه این هفته دیدگاه ها جمیله کدیور نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و دبیرکل انجمن روزنامه نگاران زن ایران در مصاحبه با رادیو فردا در نظرگاهی متفاوت با نگاه برخی دیگر از فعالان حقوق زن در ایران سخن می گوید و ضمن تایید این نکته که در ایران زن از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیست، رفع این مشکل را در چارچوب توجه به موازین اسلامی مورد بحث قرار می دهد و می گوید: اگر هدف اصلاح قوانین است، به این دلیل که همه قوانین ما پشتوانه فقهی دارد، ما نیازمند ایجاد یک جریان فکری غالب فقهی هستیم. سعیده هاشمی (رادیو فردا): میدان هفت تیر تهران در هفته ای که گذشت، صحنه درگیری میان نیروهای انتظامی با صدها تن از فعالان زن در ایران بود. این تعداد از زنان به قانون هایی که به اعتقادشان حقوق مسلم و انسانی آنها را زیر پا می گذارد، اعتراض داشتند، از جمله حق طلاق و ارث. جمیله کدیور دبیرکل انجمن روزنامه نگاران زن ایران در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: جمیله کدیور: در این که بسیاری از قوانین ما تبعیض آمیز است و نیاز به اصلاح دارد هیچ تردیدی نیست و در این که در بسیاری از قوانین ما پاسخگوی شان، شخصیت و نیازهای امروز جامعه زنان و دختران جوان ما در جامعه نیست بازهم تردیدی نداریم. تنها بحثی که وجود دارد، بحث بر سر شیوه اصلاح یا درخواست برای اصلاح این قوانین است که موثر باشد، نه این که کار را برای خودمان و کسانی که درصدد اصلاح در آینده هستند دشوار کنیم. نکته دوم این که ما واقعیت جامعه خودمان را نمی توانیم انکار کنیم و نادیده بگیریم، ما در سوئیس زندگی نمی کنیم، جامعه ما جامعه ای است با اکثریت متدین و با یک حکومت دینی که برای حفظ خودش اقدامات لازم و مقتضی را که مصلحت می داند انجام می دهد. هر حرکتی برای اصلاح قوانین در جامعه ما به عنوان یک جامعه متدین بخواهد صورت بگیرد، بدون پشتوانه دینی محکوم به شکست است. س . ه: شما چه روش هایی را مناسب می دانید و فکر می کنید معقول و منطقی است؟ جمیله کدیور: ابتدا باید حساب قوانینی را که مهر صریح قرآنی دارد را از قوانینی که ریشه قرآنی ندارد جدا کرد. گام دوم این که قوانینی که جنبه قرآنی ندارد و صرفا نظرات فقها بوده روی آنها کار شود و متناسب با تحولاتی که در جامعه شاهد هستیم، تلاش برای اصلاح آنها را فراهم کنیم. گام بعدی این است که بتوانیم از تجربه سایر کشورهای اسلامی کمک بگیریم. گام بعدی این است که بشود جلسات هم اندیشی با حضور صاحبنظران در عرصه های مختلف و مباحث زنان گذاشت. گام بعدی ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین است که برای نهادهای مربوطه ارسال شود. اگر هدف اصلاح قوانین است، به این دلیل که همه قوانین ما پشتوانه فقهی دارد، ما نیازمند ایجاد یک جریان فکری غالب فقهی هستیم.

About SAM.susa

SAM.susa
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s